Genel Olarak:

Özekes & Seven Hukuk Bürosu, sadece dava ve uyuşmazlık çözümüne odaklanmak yerine, sorunların önlenmesi ve azaltılması yönünde proaktif yaklaşımı tercih eder. Uzmanlık ve öngörüyle, hukuki ihtilafların başlamadan çözülmesini hedefleriz.

Dava ve Takipler:

Hukuki sorunların her yönüyle ele alınması, dava açma, takip etme ve geçici koruma önlemleri gibi klasik avukatlık hizmetlerini kapsar. Özekes & Seven'de her adımda titizlikle yanınızdayız.

İdari Başvurular:

Yargı alanının dışında, idari süreçlerin yönetilmesi ve takip edilmesi büromuzun faaliyet alanları arasındadır. Gerekli her idari başvuru titizlikle yürütülür ve sonuçlandırılır.

Uzmanlığa Dayalı Hizmet:

Özekes & Seven, hukukun her alanında derinleşen uzmanlık ve sürekli eğitim anlayışını benimser. Komplike hukuki durumlar uzmanlık gerektirir, biz de her alan için doğru uzmanla yanınızdayız.

Bilgilendirme ve Koruyucu Hukuki Altyapı Oluşturma:

Müvekkillerimizin olası hukuki sorunlara hazırlıklı olması için bilgilendirme ve koruyucu hukuki altyapıların oluşturulması önem taşır. Özekes & Seven'de önceden tedbir almanın değerini biliriz.

Sözleşmelerin Yapılması, Hukuki Metinlerin Hazırlanması:

Her türlü hukuki belge ve metin, hukukun diline uygun ve doğru bir şekilde hazırlanır. Özekes & Seven, hukuki belgelerin dikkatle ve uzmanca hazırlanmasını sağlar.

Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Sulh, Tahkim vb. Yollarla Çözümü:

Hukuki uyuşmazlıkları mahkemeye taşımadan çözmek için arabuluculuk, sulh ve tahkim gibi yöntemlere başvururuz. Bu yollar hem zaman hem de maliyet açısından etkili çözümler sunar.

Mütalâa, Görüş Bildirme:

Uzman görüşleri, mütalâalar ve dış hukuk bürolarıyla işbirliği, hukuki sorunların çözümünde önemli rol oynar. Özekes & Seven, geniş bir işbirliği ağına sahiptir.

Hukuki Sorunlarla İlgili İşbirliği:

Dava yürütme ve hukuki mütalâa verme konusunda diğer hukuk büroları ile ortak çalışmalar yapmaktayız. Böylece hukuki sorunlara geniş perspektiften yaklaşırız.

Uluslararası Bağlantılar:

Uluslararası hukuki sorunlar konusunda, yurt içinde ve dışında geniş bir işbirliği ağımızla hizmet veririz. Özekes & Seven, küresel ölçekte hukuki destek sağlar.

BİR UZMANA MI İHTİYACINIZ VAR?

Deneyimli Avukatlarımız İle

Hizmetinizdeyiz